آمار


این فروشگاه مفتخر است پروژه میادین شهرداری جزیره خارک ، سازمان میادین تهران، قفسه بندی شرکت مترو تهران ، تامین قفسه های شرکت آسان پرداخت و …. با شرکت های مختلف خدمات خود را ارائه داده که تصاویر نمونه ها در قسمت کار های انجام شده قابل مشاهده میباشد.