آمار
20160123 150859

20160123 150859

قابل استفاده روی حفاظ جلوی قفسه

20160123 104010

20160123 104010

جا اتیکتی برچسبی دارای چسب با کیفیت عالی میباشد و دارای قابلیت جابجایی تا ۵۰ مرتبه را دارد.

IMG 20180202 185103 895

IMG 20180202 185103 895

دارای چسب دوطرفه و قابل استفاده در قفسه های قدیمی