آمار

۱-آیا محصولات دارای گارانتی هستند؟

کلیه محصولات یک سال گارانتی دارند.

۲-نصب محصولات به چه صورت میباشد؟

کلیه محصولات در صورت تقاضای خریدار با نصاب ارسال میگردد که هزینه نصب ۱۰ درصد کل فاکتور میباشد.

۳-هزینه حمل به چه صورت میباشد؟

حمل کلیه محصولات به عهده خریدار میباشد.