آمار
ASAL1675

ASAL1675

IMG 20160124 165606

IMG 20160124 165606

Images4

Images4

قفسه های جدید در طول های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ سانتیمتر موجود میباشد.
زیر تمام قفسه ها پل تقویتی میباشد.
قفسه ها در رنگ های سفیدو قرمز و زرد موجود میباشد.(رنگ های قرمز و زرد سفارشی و تعداد بالای ۵۰ عدد پذیرفته میشود.)
قفسه ها دارای حفاظ جلو میباشد.
قفسه ها به ۳ صورت شیب به بالا و شیب به پایین و صاف قابل اجرا میباشد.
ضخامت ستون ها ۱/۵۰ و ۲ میل میباشد.