آمار
20160124 100631

20160124 100631

20160124 100624

20160124 100624

IMG 20160124 165606

IMG 20160124 165606

قفسه های فروشگاهی در ضخامت ۰/۷ و ۰/۸ میلیمتر موجود میباشد.
قفسه ها در رنگ های سفید و قرمز و زرد موجود میباشد.(رنگ های قرمز و زرد در تعداد بالا و به صورت سفارشی تولید میشود)
ستون ها در ارتفاع ۱/۲۰ و ۱/۵۰ و ۲/۰۰ و ۲/۵۰ متری و در رنگ های سفید و قرمز و زرد موجود میباشد.
ضخامت ستون ها ۱/۵۰ و ۲/۰۰ و ۱/۰۰ میلیمتر میباشد.
لچکی (دستک زیر صفحه ها) در ضخامت های ۱و ۱/۲۵ و ۱/۵۰ و ۲ و ۲/۲۵ میلیمتر موجود میباشد.