آمار
Img 20160914 185711

Img 20160914 185711

Img 20160914 185706

Img 20160914 185706

Img 20160914 185714

Img 20160914 185714

Img 20160914 185709

Img 20160914 185709

Img 20160914 185704

Img 20160914 185704

Img 20160914 185716

Img 20160914 185716

1

1

2

2

20160119 162640

20160119 162640

چرخ خرید فروشگاهی در سایز های ۶۰ و ۸۰ و ۱۲۰ لیتری با چرخ های بلبرینگی و ساچمه ای با یک سال گارانتی میباشد.
سبد های دستی فلزی آبکاری و رنگی موجود میباشد.
سبد دستی پلاستیکی تک سایز در رنگ های مختلف موجود میباشد.
چرخ های دستی پلاستیکیایرانی و خارجی موجود میباشند.