آمار
IMG 20160905 181710

IMG 20160905 181710

IMG 20160905 181654

IMG 20160905 181654

کمد کارگری به صورت استاتیک و ساده و چکشی موجود میباشد.